Hovedkontor GK Inneklima AS

  GK Inneklima AS
  ​Ryenstubben 12
  0679 Oslo

  Postadresse:

  Pb. 70 Bryn
  0611 Oslo

  Telefon: + 47 22 97 47 00


  Ledelse og kontaktpersoner

  Jan Arild Wathne
  administrerende direktør

  Tlf. 974 11 121

   

  Bjørn-Osvald Skandsen
  direktør marked og kommunikasjon

  Tlf. 468 47 066

  Øivind Ågren
  direktør økonomi

  Tlf. 930 52 888

  Bjarne Moldenes
  markedsdirektør eksisterende bygg

  Tlf. 992 31 799

  Jan Kinserdal
  markedsdirektør nye bygg

  Tlf. 902 59 250

  Sturla Ingebrigtsen
  fagdirektør ventilasjon

  Tlf. 959 89 050

  Roar Johannesen
  fagdirektør byggautomasjon

  Tlf. 901 39 624

  Ole Jørgen Veiby
  fagdirektør kulde

  Tlf. 900 88 063

   

  Pressekontakt

  Bjørn-Osvald Skandsen
  direktør marked og kommunikasjon

  Tlf. 468 47 066

  Magnus Brattset Drabløs (permisjon)
  informasjonsmedarbeider

  Tlf. 920 11 424

   

  Custom sub menus