GK Miljøstipend

Visste du at hele 40 % av europeisk energibruk går til drift av bygninger? Teknisk forskrift kommer til å stille strengere krav på mange områder, også når det gjelder krav til nye bygg.

GK jobber med alt av teknikk i alle typer bygg. Målet er godt innemiljø uten å sløse energi. Vi ønsker å inspirere deg som student til å bli med og utvikle løsninger tilpasset morgendagens forventinger og krav – for et bedre miljø.

Skriv ned din idé for hvordan man kan forbedre innemiljøet i et næringsbygg ved å diskutere en eller flere av disse faktorene:
• Termisk innemiljø
• Atmosfærisk innemiljø
• Akustisk innemiljø
• Aktinisk innemiljø
• Mekanisk innemiljø
• Psykososialt innemiljø
• Estetisk innemiljø
• Økonomi
• Energiforvaltning
• En rådgivende entreprenør

Det er ikke krav til at alle faktorer behandles. Velg ut ett eller flere temaer du mener er viktige.

Last ned brosjyre

 

 

Win a GK Environment Scholarship

Do you have a passion for energy and the environment? Do you have a great idea on how to improve indoor environments and cut energy costs? Then you could be one of the lucky winners of our GK Environment Scholarship! Submit your idea for a better environment!

Icon Read more

Tildelingskriterier

Oppgavebesvarelsen

• Vi baserer utvelgelse av vinner på Ideen.

• Er Ideen faglig forankret, kreativ, mulig å gjennomføre og tydelig fremstilt.

Hvem kan søke

• Studenter under utdanning ved fagskole, høgskole eller universitet

Hva skal sendes inn - krav til søknaden

• Kort tekst (1 - 5 sider) som beskriver din/deres idé

Hvor mange studenter

• 1 - 3 studenter pr. gruppe/besvarelse. Stipend blir utdelt pr. besvarelse.

Hvor sendes søknad:

Søknadsfrist: 1. november 2017

Custom sub menus