TotalTeknisk Service

Jevnlig ettersyn og vedlikehold gir optimal drift på byggets tekniske anlegg, og gevinsten er bedre effekt av anleggene, lavere energibruk og lengre levetid for byggets tekniske anlegg.

GK har samordnet de tekniske tjenestene, innenfor både drift og vedlikehold, under fellesbetegnelsen TotalTeknisk Service. Slik slipper du som byggeier å forholde deg til flere leverandører av tekniske tjenester.

Kundeverdien i dette konseptet er å frigjøre kundens tid ved at GK tar ansvaret for en samlet koordinering og leveranse av det tekniske servicebehovet. Jevnlig ettersyn og vedlikehold gir optimal drift på byggets tekniske anlegg, og gevinsten er bedre effekt av anleggene, lavere energibruk og at deler og anlegg får lengre levetid.

For å kartlegge servicebehovet gjøres analyser av bygget der dette resulterer i et serviceprogram både for drift, vedlikehold og eventuelt utskifting og oppgradering.

GK er i denne prosessen en leverandør som ikke stiller spørsmål, men som presenterer løsninger for byggeieren. Tjenesten selges i form av serviceavtaler med faste intervaller, til fast pris.

Meld deg på nyhetsbrev

* indicates required
Custom sub menus