None
(Foto: Røde Kors)

GK går inn i nytt Røde Kors-prosjekt

Skrevet 01. desember 2016 av Redaksjonen
Fra og med 1. januar 2017 støtter GK «Vann- og sanitærtjenester i Libanon» i regi av Røde Kors.
Redaksjonen

Fakta om Libanon

  • Folketall: ca. 5 millioner
  • Antall flyktninger: ca. 1.5 millioner fra Syria, ca. 400.000 palestinere og 30 - 50.000 flyktninger fra Irak
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 67. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 7.8 per 1.000 levendefødte
  • Forventet levealder: 79 år

Kilde: FN

GK har i en årrekke vært en samarbeidspartner i vann- og sanitærprosjektet «Vann for livet» i Røde Kors-regi i Lesotho. Nå trekker imidlertid det norske Røde Kors seg ut av «Vann for Livet». Det internasjonale Røde Kors vil fortsatt ha en tilstedeværelse i Lesotho og følge opp de tiltakene som har vært gjennomført så langt.

Det nye prosjektet «Vann- og sanitærtjenester i Libanon» vil være GKs hovedprosjekt i årene som kommer. Prosjektet fokuserer på de enorme utfordringene krigen i Syria og flyktningkrisen medfører, både for flyktningene og lokalbefolkningen.

GK fornyet i 2015 samarbeidsavtalen med Røde Kors, og har forpliktet seg til å støtte organisasjonen med betydelige økonomiske midler årlig frem til 2018.

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle fundamentale behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko. LRC har jobbet med vann- og sanitærprosjekter siden 2014, og dekker i hovedsak behov i områder der andre organisasjoner ikke er til stede eller ikke har tilgang.

Norges Røde Kors støtter LRC gjennom bevilgninger fra UD i et større vann- og sanitærprosjekt i Hermel og Mashari al Qaa ved grensen mellom Libanon og Syria. På grunn av sikkerhetssituasjonen er området avstengt, og de libanesiske og syriske flyktningene der mangler alle typer tjenester. LRC begynte å jobbe i dette området i 2015, og er den eneste organisasjonen som har nok tillit i de libanesiske lokalsamfunnene til å kunne jobbe i de sensitive grenseområdene.

Med støtte fra Norges Røde Kors og UD kan LRC gi adgang til rent vann, bedrede sanitærforhold og opplæring i god hygiene til flyktningene. Så langt i 2016 har mer enn 2.500 mennesker fått tilgang til rent vann og bedrede sanitærforhold. Rundt 2.000 syriske flyktninger i måneden får dessuten tilgang til hygieneartikler og opplæring knyttet til disse. Økt bevissthet om hygiene blant flyktningene har ført til en klar endring mot bedre hygieniske forhold.

Meld deg på nyhetsbrev

* indicates required
Custom sub menus